fbpx
www.tiigitehnika.ee

Ekspertartikkel ajakirjas TM Kodud & Õued

Ajakiri TM Kodud & Õued küsis meie ekspertarvamust tiikide filtreerimise teemal.

Tiigifilter tagab kristallselge vee

 

Eestikeelses kirjanduses on erinevatest tehismaterjalidest aiatiikide ehitamist käsitletud korduvalt. Enne ühe oluliseima komponendi, filtreerimise, juurde asumist kordame ka meie siis populaarsed ja enimtuntud põhitõed siinkohal üle.

  1. Valige tiigile poolvarjuline koht, mis siiski ei oleks otseselt põlispuude all – suvine liigne päikesevalgus kütab vee tihtipeale liiga soojaks, õietolmu ning puudelt langenud lehtede kõdunemine tekitab aga tiiki suures koguses orgaanilist materjali, mille ümbertöötlemisega võivad hätta jääda ka võimsamad puhastusseadmed.
  2. Kaevake maasse sobiv süvend, eemaldage sealt kõikvõimalikud teravad kivid, juurikad jms.
  3. Vooderdage süvend 5-10 cm paksuse liivakihiga.
  4. Katke liivakiht geotekstiiliga.
  5. Paigaldage tiigikile, seda järk-järgult paika vajutades ja tekkivaid volte/kortse siludes.
  6. Täitke tiik veega, pöörates sel ajal taas tähelepanu võimalike voltide tekkimisele ning nende kohendamisele.
  7. Soovi korral istutage veetaimed.
  8. Nautige silmailu.

 

Tundub lihtne? Kindlasti, kuid selliselt tegutsedes on teie aias varem või hiljem läbipaistmatu veega lombike, mis pakub küll elutsemisvõimalusi erinevatele putukatele ja kahepaiksetele, kuid veesilmalt oodatav meelerahu ja silmarõõm jääb sageli saamata.

Mis siis valesti läks?

Erinevate tiikide ehitamisel tuleb esmalt mõelda loodava veekogu otstarbele – kas tegemist saab olema lihtsa veesilmaga, soovitakse kasvatada mõnda kala või ise ujumas käia? Või peaks tiik ühendama kõiki kolme?

Kõik äsjamainitud variandid eeldavad erinevat, kuid siiski põhjalikku planeerimist.

Esimene etapp ehk planeerimine.

…on iga ehituse juures kindlasti kõige olulisem. Katsuge enda jaoks kohe alguses selgeks mõelda, millisena näete tiiki ja selle ümbrust paari, viie ja miks mitte ka kümne aasta möödudes? Mida pikemat perioodi suudate sellisel viisil ette näha, seda vähem lisakulutusi peate hiljem tegema.

Kuigi suurema ja sügavama veekogu eest hoolitsemine on tänu stabiilsemale temperatuurile ning kiiremini tekkivale looduslähedasele tasakaalule lihtsam, peaks tiigi suuruse planeerimisel lähtuma ka kinnistu asukohast ja üldisest miljööst, samuti tiigi proportsionaalsest sobivusest ümbritseva maastikuga. Rajatava tiigi suuruse üle otsustamisel saavad aga enamasti määravaks hoopis maavaldaja soovid ja võimalused.

Otsus langetatud, kuidas edasi?

Oletagem, et teie valikuks osutus lihtne veesilm purskkaevu ja mõne taimega. Isegi kui kõik ideaalsed, artikli alguses kirjeldatud tingimused on loodud, tekib tiigikesse ajapikku ikkagi liigset orgaanilist jäädet, mis omakorda väljendub vetikate kontrollimatu vohamisena.

Enamikel purskkaevupumpadel on pumba tiiviku kaitseks korpuse sees ka väike filter, mis siiski (sõltuvalt mudelist) pikapeale ummistub. Kuigi pump soovitatakse selle vältimiseks paigutada põhja asetatud kividele, jõuavad vees ringi heljuvad osakesed sellest hoolimata pumpa ning seadme jõudlus langeb.

Paremad mudelid hõljuvad spetsiaalselt selleks disainitud alustega veepinnal ning võtavad tsirkuleerimisse mineva vee kohe veepinna alt.

Kanisterfilter

Sellise lahendusega on kindlasti vähem muret, kuid suurema hooldusmugavuse saavutamiseks soovitame ka väiksematele veesilmadele täiendavalt lisada spetsiaalne filtrikomplekt või kanisterfilter, mille üheks komponendiks oleks kindlasti ka UVC ehk ultraviolettlamp. Pikemalt tuleb UVC-st juttu artikli teises pooles.

 

 

 

Kui aga teie sooviks on saada suur tiik puhta ja kristallselge veega, tuleb sellega kindlasti arvestada juba planeerimise etapis. Olenemata tiigi rajamisel kasutatavatest materjalidest, tekib suuremate veekogude puhul alati küsimus – kuidas tagada piisavalt efektiivne vee filtreerimine?

Põhjatrapp ja skimmer.

Tiigi- või basseini vee filtreerimise teekond saab alguse põhjatrapist ja skimmerist ehk veepinna koorijast. Põhjatrapi puhul pole küsimustki, kas seda üldse paigaldada, pigem seisneb küsimus selles, kas paigaldada neid üks või mitu. Siin saavad määravaks tiigi põhja kalded ja rajatava veekogu kasutusotstarve. Trapi kaudu liigub veekogu põhja vajunud ja kogunenud sete basseinist filtrisse.

Skimmerid

Skimmer ehk veepinna koorija eemaldab korrektse paigalduse korral kõik vette langenud ja seal ulpivad osakesed (lehed, käbid, okkad jne), kogudes need lihtsasti puhastatavasse korvi. Suuremate tiikide puhul soovitame maksimaalse tulemuse saavutamiseks paigaldada mitu skimmerit.

Kas veepumba või gravitatsiooni toimel täituv filtrisüsteem?

Eelmises lõigus kirjeldatud komponentide paigaldamine eeldab, et kasutusele võetakse gravitatsiooni toimel täituv filtrisüsteem. Ka oma klientidele soovitame pigem sellist lahendust, kuna sel puhul jõuavad filtrisse suuremad osakesed ja neid on lihtsam mehhaaniliselt eemaldada. Pumba toimel täidetava filtrisüsteemi korral hakseldab pumba tiivik filtreeritavad jäätmed väiksemateks osakesteks, mille väljafiltreerimine on tunduvalt keerulisem.

Filtrisüsteemid

Väga oluline on ka filtrikomponentide paigutuse õige järjekord. Parima tulemuse saavutamiseks võiks esimese astmena olla keeris- või sõelfilter, järgmiseks kangasfilter või muul moel peenosakesi eemaldav filter.

Kui tegu on ujumistiigiga või tiigiga, kus ei peeta kalu, siis võib peale osakeste eemaldamist vee läbi UVC tagasi tiiki pumbata.

Ultraviolettlamp ehk UVC

Veekogu seisukorra hindamisel on üheks parimaks indikaatoriks vee läbipaistvus. Loomulikult on tähtis ka vee keemiline koostis, kuid vee liigne hägusus on esimeseks märgiks, et midagi on tasakaalust väljas.

Erinevalt levinud eksiarvamusest, et tiigivee muudab sogaseks seal ringi heljuv põhjasete, põhjustab vee hägususe (nn rohelise vee) enamasti hoopis seal vohav mikroskoopne vetikas, mille saab UVC lambi abil kontrolli alla. UVC kiirgus hävitab kahjulikud bakterid, viirused ja teised patogeenid 99,9% ulatuses, olles seega suuresti abiks vee asukatele ohutu keskkonna loomisel.

UVC lambi optimaalseks tööks peab seadmes kooskõlas olema vee läbivoolu hulk/kiirus ja seadme võimsus. Meie soovitus on lambi võimsusega pigem kergelt üle dimensioneerida, kuna selle kasutegur ajapikku väheneb. Ultraviolettlambi elemendi keskmine eluiga on 10 000 tundi, ehk siis meie oludes umbes 2 hooaega, kui arvestada hooajaks aprilli keskpaigast septembri alguseni.

Lämmastikuringe

Kaladega asustatud tiigi puhul peab mehaanilisele filtreerimisele järgnema kindlasti ka bioloogiline filtreerimine – selle käigus töödeldakse vees sisalduvad keemilised ühendid (ammoniaak ja nitritid) ümber vähemürgisteks nitraatideks, mida suudavad omastada veetaimed, anaeroobsed bakterid ning mis osaliselt lenduvad atmosfääri. Seda tervikprotsessi nimetataksegi lämmastikuringeks ning selle edukaks toimimiseks on teie veesüsteemis vaja luua õiged elutingimused kõigile kasulikele mikroorganismidele, mikroobidele ja bakteritele.

Korrektne lämmastikuringe saavutatakse bioloogilise filtreerimisega. Kuigi selleks otstarbeks on saadaval kümneid erinevaid filtrimaterjale, on üheks parimaks lahenduseks nö „liikuva biomeedia (biokilekandja)“ kasutamine. BiomeediaSelleks lisatakse mehhaanilisele filtrile heljuva biomeediaga täidetud kamber, kus tekib kasulikele bakteritele asustamiseks võimalikult suur pinnalaotus ja samuti ka kaitstud pinnad mikroorganismidele. Kuna biomeedia peab maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks olema pidevas liikumises, kasutatakse selle liigutamiseks enamasti õhupumpasid, samuti on õhu lisamine bioloogilisse filtreerimisse hädavajalik ka mikroobide elutegevuse toetamiseks.

Kuidas lahendada juba valmis tiigi muresid?

Kuigi artikli alguses rõhutasime planeerimise tähtsust tiigi ehitusfaasis, on meie aedades sadu, kui mitte tuhandeid veesilmasid, kus paljudes on probleeme vee puhtusega. Oleme kokku puutunud ka tõsiasjaga, et omanik otsustab tiigi kinni ajada ning selle asemele uue teha, kuid meie hinnangul nii kapitaalseid ümberehitusi tegelikult vaja pole.

Kõige elementaarsem ja kiirem lahendus sogasele veele on mõistagi täielik veevahetus ning põhja puhastamine vastavalt vajadusele, mida aga pole ilmselgelt kuigi mugav ja ka lihtne teha, kui veesilm ei mahuta just paari-kolmesadat liitrit vett.

Siiski on praktiliselt igale tiigile võimalik lisada skimmer. Kuigi kaubandusvõrgus on saadaval ka mitmeid nn. ujuvaid skimmereid, soovitame siiski kasutada veepiirile paigaldatavaid kast-tüüpi skimmereid – enamikke on võimalik kasutada ka filtrist eraldi seisvana, lisades sinna sisse veepumba ja seejärel juba ise otsustada, kas suunate pumbast väljuva vee tiiki tagasi, teete ojakese vms. Suurema kasutusmugavuse huvides soovitame suuremaid skimmereid, kuna nende prügikorvid on mahukamad.

Vee filtreerimist juba olemasolevas tiigis saab lihtsasti tekitada näiteks tiigi põhja paigaldatava pumba ja survestatud filtrisüsteemi abiga. Survestatud süsteemid on reeglina kompaktsed ja neid on võimalik juba viimistletud tiigi lähedusse kerge vaevaga osaliselt maasse kaevata või varjata filtrit taimedega. Tiigi mahtudele vastavalt komplekteeritud filtrisüsteem tagab kindlasti oodatud tulemuse – kristallselge vee.

Kokkuvõtteks mõned nõuanded:
  • Enne tiigi rajamist või filtrikomplekti soetamist küsige kindlasti nõu vastava ala spetsialistidelt ja loomulikult uurige ka sõprade-tuttavate kogemusi, kellel aias juba puhastusseadmetega tiigid olemas.
  • Vältige investeerimist tehnikasse, mis oma näitajatelt jääb alla teie tiigi mahule soovituslikust. Vastaval juhul lükkate võimalike vee puhtuse probleemide ilmnemist ainult edasi, mitte ei välista neid. Pigem soovitame puhastusseadmed natuke üle dimensioneerida, et need tuleksid vaevata toime ka hooajaliste saastajatega (nt. õietolm).
  • Regulaarse hooldamise korral hoiab filter soovitud tulemust kauem. Lisaks ei pea regulaarselt hooldatud filtrile väga sagedasti põhjalikku puhastust tegema, see on vajalik vaid juhul, kui lastakse jäätmetel filtrisse koguneda suures mahus ja liiga pikalt.
  • Tiiki on võimalik luua ja tehnikaga varustada ka sammhaaval – alguses rajate tiigi koos vajalike ettevalmistustega filtrisüsteemi lisamiseks, kuid filtrisüsteemi või selle komponendid soetate teile sobival ajal.

 

Tekst: Viljo Jõela, Timo Tasane / Tiigitehnika OÜ
Fotod: AquaForte, Tiigitehnika OÜ